Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
18.12.2013 15:04 - Монетните находки от Плиска биха могли да разколебаят заключенията на шуменско-новопазарската академичност
Автор: iliyanv Категория: История   
Прочетен: 8746 Коментари: 8 Гласове:
14


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
  Монетите са ценни и безкомпромисни свидетели в археологията. Обикновено всеки археолог мечтае те да съпътстват неговата работа, защото тогава отпадат евентуални проблеми при датиране на артефактите. В случая с археологическите разкопки на Плиска ситуацията е различна. Защото преди стотина година, дори още преди да започнат  първите разкопки, руските историци са създали единствено вярната теория за възникването на този толкова важен град за българста история: хан Аспарух идва и основава българската държава през 681 г., строи своя дървен аул на зелена поляна,  по-късно при неговите наследници аула се превръща в първата столица на България. Следват връзките на Плиска с „ несъмнено прабългарския” Мадарски конник, „покръстването” на езическия български народ от Константинополската патриаршия, изобретяването на кирилометодиевата славянска азбука и т.н. С малки изключения (проф. Богдан Филов, проф. Стамен Михайлов, Атанас Милчев и др.) през следващите 100 години българската историография  не само ще следва дисциплинирано генералната линия на руските бащи на историята ни, но ще отиде отвъд нея с изпозване на брутални фалшификации и ще обяви всяко противоположно на официалната версия мнение за ненаучно и лишено от основание. Впрочем, ето  броя и видовете монети по периоди, открити по време на разкопките в Плиска, за да можем после да сравняваме новите данни с официалната статистика. Данните са от изследване на Й.Табов, който е ползвал за източник „Йорданов, Ив. „Монети и печати от Плиска (1899 - 1999) , Плиска-Преслав 8, стр. 135 – 167. Антични монети - общо 34 броя, както следва: 117 – 346 г. – 6 бр.; IV-V в. – 14 бр., 491 – 518 – 2 бр.; 518-527 – 1 бр.; 527-565 – 4 бр.; 565 – 578 – 2 бр.; V-VI в. – 5 бр.; Средновековни монети – 535 бр., както следва: 802-811 – 2, в.т.ч. 2 брозови, 867 – 886 – 3 бр. , в т.ч. 2 златни; 886-912 – 8 бр. медни, 913-919 – 1 бр. медна, 931-944 – 2 бр. медни; 945 – 950 – 1 бр. медна; 945 – 959 – 2 бр. златни; 963-969 – 4 бр. медни; 969 – 976 – 38 бр. – в.ч. 37 бр. медни и 1 сребърна; 976 – 1025 – 2 бр. златни; 976 – 1035 – 367 бр., в.т.ч. 357 медни и 2 сребърни. Макар и малко на брой (по официални данни), откритите антични монети при разкопките са един много неприятен факт. Затова се измисля обяснението, че те са донесени в Плиска заедно с античните материали, доставени за строежите. Въпреки детинското обяснение, не се посочва с кои точно материали от антично време са доставени монетител. И тъй като това е невъзможно да се случи с тухлите, керемидите, обработения камък, хоросана, бетона и металите, остава единствената алтернативна възможност – със земнта маса, но само при условие, че строителите са достатъчно глупави, за да носят земна маса от десетки и стотици километри от места, богати на разпилени антични монети. Ето какво пишат Рашо Рашев и Янко Димитров  в „Плиска – 100 години археологически разкопки”: 14. Coins and seals The coins found in Pliska are without an exception all Byzantine. Earliest amongst them are two folles (heavy copper coins) of the emperor Nicephorus I Genicus (802-811 AD). Byzantine coins dating from the time of the emperor Leo VI (886-912 AD) onwards are already regularly found, although in small numbers (32 in total). Amongst them there are several made of gold, hidden as a treasure in one of the estates in the Inner town (object No 40). И така, в тези 3-4 изречения ние откриваме само две неверни твърдения: 1) че намерените монети са без изключение византийски, и 2) че броя на византийските монети от Плиска е само 32 . Заглавието би могло да бъде и „Плиска – 100 години манипулации”. През 1899 и 1890 г. руските изследователи от Археологическия институт в Константинопол  са проявили странно необяснимо  неглижиране на откритите антични монети в Плиска. При положение, че преди това са извършили професионално прецизни измервания на всеки запазен череп, който е открит при разкопките; че са извършили  изследване на химическия състав на хоросана и на глината, от която са произведени тухлите и керемидите; че са направили  сравнителен анализ на палеографскте особености на надписите върху мраморните колони и т.н., същите специалисти са си позволили да не посочат най-елементарни данни за броя, година на издаване, вида, номинала и състоянието на античните монети, освен най-обща информация, най-често от вида: „намериха се няколко бронзови римски монети от времето на еди-кой си император”. Не е ясен и критерия на авторите за това кои монети са римски и кои византийски. Ето резултата от проучванията на руснаците, написани в  „Материали за българските древностил Абоба-Плиска”, София 1905 от специалиста, който отговаря за монетите - В.А. Панченко в специалния раздел -  Глава XI: Византийски печати и монети :  „При разкопките на Института в Абоба бяха намерени нумизматични материали изключително от гръцки произход. Той се разделя на две групи: византийски оловни печати (моливдули) и собствено монети, също византийски. Всички намерени монети в Абоба, а именно 2 златни и 30 медни принадлежат на същата епоха, към която и моливдулите – края на Х и началото на ХI век. Повечето следва да се отнесат към Василий II Българоубиец. Най-старата от тях се явява меден полуфолис от Роман II Млади (959 - 963). Следват 29 анонимни медни монети с бюст на Христос на лицевата страна. Намерени са и две златни номизми. Първата от тях е намерена в Базиликата и принадлежи на царете Василий II и Константин XI (976 - 1025). Другата златна монета е намерена в Малкия дворец и принадлежи на Роман III Аргир (1028 - 1034).”   А сега следва най-куриозната част от работата на екипа. Тя съдържа текстове от други раздели на книгата, писани от останалите съавтори - Шкорпил и Успенски. В тези текстове намираме данни за открити находки от монети, които не са описани в специалния раздел. В много от случаите монетите са открити при направен най-обикновен оглед на място, без да се извършва старателна обработка на терена или при извършване на еднократен случаен сондаж.    „...По-горе беше отбелязано, че централното здание, което трябва да приемем за дворец, и прилежащите към него постройки са били защитени с кеменна стена. Откриха се няколко кули и две врати. Разчистването на северната врата даде няколко находки от желязо, мед и керамика, между другото намерен беше реликварен кръст (енкулпион), част от меден съд (дискос) със свещени изображения, орнаменти и надписи.Тук бяха открити няколко парчета прегоряло желязо, скоби, гвоздеи и др.; от по-ценните предмети пръстен с изображение на птица, римска монета с женска фигура, фрагмент от меден съд и др.” ..... „Селището при Козлуджа теке, което се намира между с. Козлуджа теке и фермите на Али боба – теке са намерени римски монети на Адриан, Филип и Константин, а също и колониални монети на Марцианопол и Никополис ад Иструм.” „Селище Дормуш – римска монета на император Антонин и колониални монети на Марцианопол. „Мадарското селище се намира при Мадардските скали, от двете страни на река Дермен дере. Около с. Мадара в района на лозята са намерени две мраморни статуи в естествен размер. Намерени са още двойна желязна секира и торс на мраморна статуя. Най-интересното място е скалистата част Град алта, който се намира над извора на река Дермен дере. Там се намира естествена скална пещера с ширина 150 крачки, дълбочина 50 крачки и височина около 70 м.... В пещерата е имало няколко малки постройки. Намерени са множество предмети от доисторически, тракоримски и средновековен период, които се съхраняват в Шуменския музей.Намерени са също императорски римски и византийски монети” „ ... следи от тракийски селища се намират при с. Мадара, Кюлевча, Каспичан, Дормуш, Довруклу, Козлуджа-теке и край държавния конезавод Кабаюк. Намерени са монети от тракийски царе, Ал. Велики и др. В тези селища са намерени римски монети , което свидетелства, че те са съществували и по времето , когато тези земи са влизали в състава на римската провинция Мизия.” „Кабаюкско землено укрепление ...На този хълм, по който преминава източната линия на окопа извън укруплението се намира група девташлари. В обработваемото поле се намират развали на строеж, до този момент неизследван. Около тези развалини се виждат фрагменти от глинени съдове ипарчета от тухли с квадратни размери; тук намерихме римски монети, а при разравянето на една канавка се натъкнахме на две места на останки от стар водопровод с глинени тръби.На същото място намерихме и част от барелеф на тракийски конни с надпис на латински.” Укрепление Войводакьой – източно от лозята на с. Войвода, част от Абобската комплекс „... Под развалините близо до крепостата стена, особено в североизточната й част се намира, вероятно, останки от стени от древна крепост. Близо да крепоста са запазени следи от древни селище. То е било разположено на десния бряг на ручея в местността „Юк алтъ”, под Войводакьойската могила, на североизток от крепостта в местността „Асар алтъ. За да се определи по-добре епохата, за която се отнася тази крепост бяха направени няколко траншеи и сондажи в най-високите части на укреплението, т.е. там, където се намра редица здания. Още преди разкопките бяха намерени следните предмети: Преди всичко напълно запазен мраморен ствол с дължина 3.46 м с диаметър долу – 0.56 м и горе 0.46 м, в долния край – знак КА, мрамор с бял цвят; в северния квартал на с. Войвода – мраморен стълб с дължина 2 м , мраморът е от същия вид. При разкопките бяха открити следните предмети: ...Намерен мраморен капител с височина 0.54 м и диаметър долу 0.50 м. В това укрепление са намерени няколко монети на римския император Гордиан и златни на византийските императори Зенон и Юстиниан.”   Въпроси без отговор:

1.Колко, какви видове монети и в кои части на археологическия резерват „Плиска” са открити от 1899 година насам ?

2.Къде се съхраняват откритите антични монети от Руския археологически институт в Константинопол при  разкопките през 1899-1900 години?
                               Гласувай:
16
21. marknatan - Австроунгарския лелинковец, к...
19.12.2013 07:49
Австроунгарския лелинковец, който 22 гоишен предостави хисторито на бглайнометите изписано от чича му Шафарик нарича и определя Абоба или тва което там римско до дупка. Което прави Каниц


Едва след 'проникновението" на друг славянки педал Шкорпил, който полуюил полюция, че това била уногундурската столица, мекият словенски задник, започва да доказва как било уногундурската столица, щото беше доказал на делиорманскиите крайдунавски лайномети, че били дошли в 8 век, без да види българи в известните източници в 5-6 век, големийот приятел на болгарския славянски народ льбителя на античността, комуто е известно за разлика от траколайнометите от ветеринарно маразвските фцесерафимски ганчо ценовишки тертип, истинското име на филибарските на майчин език " тйепйета", Понерополис, град на престъниците, за това да же и ганчо тъпото не се бил сетил заедно с откритието на психопата боцман, че щом българите не се биели с ромите, значи им ги били граничари в изречението по лимеса в продължение на ститици години на територита на синтакиса от левона десно, за което му илезли името тъото.

Психопата боцман пак е занулил цикъла при ветеринарните добичета с хисторическата тйеза на Керамопуос за пръв път на български :
Borislav Georguiev Borisov Росен Павлов: Отделно "закачката" бе към г-н Борисов, защото и този автор се позоваваше по аналогичен начин на голяма част от предположенията за РТ.
--- Да, заигравката с лингво предположенията си е факт в РТ и то много погрешен, но като филолог налетях на фактите първо с това което знам. Оказва се, че лингво заигравките за исторически събития са погрешен ход, това което Чавдар Китов още не може да загрее с 5-те си тома . Но от това РТ, не може да "пострада", тъй като основният й постулат изписан с главни букви още в началото заявен, (и пак не се вижда ) не е нарушен и си остава в сила: "Тезата е, че ИМЕТО “БЪЛГАРИН” ПРЕДИ ДА СЕ ПРЕДИ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В НАРОДНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЪЩЕСТВУВА ( В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА СТО- ТИЦИ ГОДИНИ ) КАТО СЛУЖЕБНА, ТИТУЛНА ДУМА В РИМСКАТА ИМПЕРИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕВРОПА ". Това под какъвто и ъгъл да го гледаш - все така си изглежда . "

иляне ти тук ако ще заместваш психопта боцман с докази нема да стане има си вереринарни чифлици ,

срещнах те при делиорманската самодейност, като психопата боцман да правиш научени открития тип ганчо ценов

'Значи било тракийски град" си се разписал там

Ако е изброяваш изчерпателно за пръв път на български, като царчето, за некой бакализиран сборник, понеже не си си купил принтер, то задължително трябва да упоменеш и Крънжалов, който дори упоменат от лайномета Рашев, с науюения аргумент , че бил емигрирал в Чехия и затова доказа му не струвал


Та кво докзват тези римски монети, юе плиска била Тракийска а ?
цитирай
2. marknatan - Както се демонстрира от приложе...
19.12.2013 08:10
Както се демонстрира от приложената таблица (по Йорданов) засвидетелствуваното е монетно присъствие в непрекъснат период от най-ранна античност втори век, без прекъсване в продължение на невероштно голям хронологичен отрязък от близо 500 г, кето само по себе си демонстрира за наличие на един градски живот и едно уседнало население точно на това място и изключва каквито и да са спекулации по темата само на база нумиузматичен материал. Диапазона от втори до шести век не се създава с привнесен античен материал. Преценката на Филов, че първите отделения легионери са настанение там във втори век се потвърьждават.

Една единствена антична да беше намерена пак е достатъчно. БГлайнометите са се изхрачили в лицето на науката археология, защото са създали праболгарската археология, която доказала праболгарски произход на новата източна порода маймуни подменили т нар българи с науюените аргументи, които нямат нищо общо не с наука ами нормалност

Извършено е настаняване на различни легионерски отделения от легиони разполжени от Рациария до Устието на Дунав, които са изработвали свои тухли и са поддържали сградите и т.н. Отножо само на база легионерките тухли се доказва, че това е антично селище. Уногундурите и котрагите не са имали хвърковати магарета да отскачат до рациария за тухлички.

За лайнометксия довод т.е. научен праболгарски аргумент за преизползването на античен материал представено, като доказ, че кутригурите ходили до Никоиполис да взимат арки и тем подобни тъпни, лайномета Рашев демонстрира само своята маймунска интелигентност на полуобразован полуграмотен глишав глист с доказа, 'Щом има преизползван антиюен матрчл, то това е праболгарско" .
Отдавна са установили например, че Константин Велики използва матрялите от Арката на Септ Север и др матрял за своята пропаганда и т.н. Това е повсеместна практика, да се използват от самите роми античен матрял от съвременници
Научени аргументи от този род "донесен анриен матрал съдърващ монето от 2-6 век или може а намериме нещо матрялно от Киро и Мето или тураките на балкание у некой топоним тибетски е пореден безупреюен тест за психопатия


цитирай
3. sparotok - !!!
19.12.2013 08:48
Прекрасен материал! Жалко, че мога да гласувам само веднъж!

Поздрави!
цитирай
4. marknatan - Прекрасен материал! Жалко, че мога ...
19.12.2013 09:24
sparotok написа:
Прекрасен материал! Жалко, че мога да гласувам само веднъж!

Поздрави!


фцата серафимка можела да гласува само иднаж

педерунгел популист

Тва да не е блога на ветеринарно слабоуманта секта со стотте клонинга да си бъркате по ристинки у дупките за доказ

Пихопат сенилен

цитирай
5. prarodinata - Много ценни сведения, благодаря!
19.12.2013 10:53
Много ценни сведения, благодаря!
цитирай
6. atil - Тъй де тъй. . . ! Е не е дървен аул а б...
19.12.2013 20:07
Тъй де тъй...! Е не е дървен аул а булгарска Билсага(Пелазга). Затова се премества столицата там от мястото на днешния г.Яш на р.Прут. Общото название на булгарските племена на Балканите било тураки -туранци - демек "тракащи траки"...
Александър Македонски, който се казвал Аламир в средновековната българска литература го наричат "турански Цар"...Градът имал за символ пентаграма, който отговарял на тотемното животно - Барс - символ на победата. На Бай Аспарух, като се обявил за Кан(Каган, Император) през 681 година, вообще не му минало през ум да сменя символите или името награда. Туй че го записали по славянски Плиска, не е голяма беля. Също, и че след установяването на властта на османците местните тюркоезични българи го нарекли Амир боба или Акбоба да е , но не и Абоба, защото е фалшиво предадено и безсмислено название. Бащата предводител или Белия баща все същото - старата столица на България. А Преслав го нарекли Ески Стамбул, пак визира миналото му като столица.
Който иска да е наясно със старата история на българите да чете безценният и автентичен български исторически сборник "Джагфар тарихи". А двуличниците и фалшивите българи ще ги познаете по плюенето и храчените срещу вятъра и върху Небето...
цитирай
7. shtaparov - . . . "брутални фалшификац...
22.01.2016 15:42
..."брутални фалшификации"- този израз много ми хареса,съвсем на място е!
цитирай
8. elcho - много специалисти по фалшификации бе.....
10.03.2016 22:45
влез в сайта " ГЛУТНИЦАТА " и ще разбереш с кой си пишеш !.....
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: iliyanv
Категория: История
Прочетен: 136456
Постинги: 28
Коментари: 257
Гласове: 180
Архив
Календар
«  Юли, 2021  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031